loading

Erel Hukuk Bürosu

Bono-Emre Yazılı Senet

Bono bir borcu vadelendirmesi özelliği itibarıyla kredi aracı olarak kabul edilebilir. Bono düzenlemekle borçlu borcunu ilerideki bir tarihe ertele-mekte, bu miktar ve vade için kredilendirilmiş olmaktadır. Ancak banka hizmetlerinin gelişmesi ve özellikle plastik kart hizmetlerinin yaygınlaş-ması ve bu yol ile taksit ve vade imkanının kullanılması ile bono kulla-nımı azalmıştır.

Devamı için Tıklayın...