loading

Erel Hukuk Bürosu

Son değişikliğe göre haczedilemeyen mal ve haklar EV HACZİ KALDIRILDI MI?

İlgili maddenin yeni hali ve getirilen değişiklikler birlikte yorumlanmaya çalışılırsa; (Kanun metni içerisindeki koyu belirlemeler son değişiklikleri göstermektedir.)

Devamı için Tıklayın...