loading

Erel Hukuk Bürosu

TTK’nın 1530. Maddesi, KOBİ’lerin ürettikleri hizmet ve ürünlerin bedelini zamanında tahsil etmesini kolaylaştırıyor

Gerekçede ifade edildiği üzere, çoğunlukla finansal açıdan pek de güçlü olmayan üretici, KOBİ ve benzeri işletmelerin teslim ettikleri malların ve hizmetlerin bedellerini zamanında alarak ekonomik yapılarını güçlendirmelerine yardımcı olmak amacının açıkça görüldüğü madde, bir çok açıdan ticari hayatımızı etkileyecek yeni hükümler içermektedir.

Devamı için Tıklayın...