loading

Erel Hukuk Bürosu

Tüketicinin korunması hakkındaki yeni kanun

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.11.2013 tarihinde 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Kanunun Yürürlük başlıklı 87. maddesinde “ Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.” hükmü mevcuttur. Bu itibarla yasa mayıs ayı sonu itibarıyla yürürlüğe girmiş olacaktır. Özellikle sektörün perakende kısmında da faaliyet gösteren, tüketiciyle doğrudan ilişki kuran firmalar bakımından yeni kanunu incelemek ve uygulamalarını buna göre düzenlemek önem arz etmektedir.

Devamı için Tıklayın...