loading

Erel Hukuk Bürosu

Vadeli çek düzenlenebilir mi?

Tacir ticaret hayatında kambiyo senetlerini birkaç amaç için kullanır. En temel amaç ödeme ve vadeli ödeme suretiyle aslen kredilendirmedir. Ödeme unsuru, büyük bedellerin nakit taşınması risklerini ortadan kaldırmak, işlemlerde resmiyeti ortaya koymak bakımından kullanılır. Aslen çekin ilk ve asli kullanım amacının ödeme olduğunu, tacirin nakit ödeme yerine derhal bankadan tahsil edilebilecek bir evrak düzenleme ihtiyacını karşıladığı ortadadır.

Devamı için Tıklayın...