loading

Erel Hukuk Bürosu

Çalışma Alanlarımız

DANIŞMANLIK

Erel Hukuk Bürosunda önleyici Avukatlık hizmeti en üst seviyede sunulmakta olup , danışmanlık hizmeti kapsamında müvekkillerinin tüm ticari sözleşmeleri , müvekkillerin çalışanları ile yapılacak sözleşmeleri ve ihtiyacı olan tüm sözleşmeler hazırlanmakta , sektöre ait yasal mevzuat takibi ile değişen duruma göre uyum için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Danışmanlık hizmeti alan müvekkillerimiz bakımından büromuzun amacı hukuki problemler oluşmasını engellemek ve bu mümkün olmaz ise riskleri öngörerek, ileride niza halinde yasal şartlara uygun hukuki girişimlerde bulunabilecek zemini hazırlamaktır.

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Erel Hukuk Bürosu müvekkillerine, Şirket kuruluş, nev’i değiştirme, birleşme ve devralma ,halka arz hazırlığı, ortaklar arası ilişkiler, ortaklık hakları ve borçları hususunda ve müvekkillerinin bulunduğu sektörlerde gerek çözüm ortakları ,gerek ticari muhatapları ile ilişkiler ve tüm nizalar hususunda hukuki destek vermektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Erel Hukuk Bürosu müvekkillerinin alacaklarının tahsili hususunda tüm aşamalarda etkin hizmet vermekte olup ayrıca borçluluk durumunun yönetimi konusunda da hukuki destek vermektedir.

İŞ HUKUKU

Erel Hukuk Bürosu hem işveren hem çalışan konumundaki müvekkillerine İş Hukuku alanında hizmet sunmaktadır.

AİLE HUKUKU

Erel Hukuk Bürosu Evlilik sözleşmesi, Boşanma ve Tasfiye Davaları hususunda hukuki hizmet sunmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Erel Hukuk Bürosu tacir müvekkillerine ve tüketici müvekkillerine Tüketici Hukuku kaynaklı nizalarda hukuki destek vermektedir.

MİRAS HUKUKU

Erel Hukuk Bürosü müvekkillerine Ölüme bağlı tasarruflar, Vasiyetname, Veraset , Tenkis , Ortaklığın giderilmesi gibi Miras Hukukuna ilişkin hususlarda hukuki destek vermektedir.

SAĞLIK HUKUKU

Erel Hukuk Bürosu Malpraktis davalarında müvekkillerini temsil etmektedir.